Anschriftenverzeichnis

Gritt Kaletta
Deutscher Kanu-Verband | Leistungssport | Kanu-Drachenboot
Referentin Kanu-Drachenboot Nationalmannschaft Beauftragte "Organisation Masters Nationalmannschaft"
Mobil: 01781370888
E-mail: nationalmannschaft@kanu-drachenboot.org
Website: www.kanu.de